วิธีการจองและชำระเงิน

ทำรายการผ่าน Thaibus-tickets.com
  • ท่านสามารถจองตั๋วโดยสาร ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • เข้าไปที่ www.thaibus-tickets.com เพื่อค้นหาเที่ยวรถ และทำรายการที่ท่านต้องการ

  • รับรหัสการจอง

  • นำรหัสการจองและจำนวนเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา

  • หมายเหตุ

  • ต้องชำระเงินภายในเวลา 24:00 ของวันที่ทำการจอง

  • เสียค่าธรรมเนียมการบริการ  40 บาท/รายการ

ไม่ได้ที่นั่ง คืนเงิน 100%